Vypracované otázky z farmakologie a toxikologie

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Farmakologie a toxikologie. Myslím, že z větší části použitelné pro obory zdravotnický záchranář a všeobecná sestra na většině VOŠ/VŠ. Čerpáno z mých poznámek, Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů od Grady, Farmakoterapie urgentních stavů od Maxdorfa  a samozřejmě Wikiskript.

Vypracované otázky z ošetřovatelství

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Ošetřovatelství. Myslím, že z větší části použitelné pro obor zdravotnický záchranář. Výjimečně ne pro všeobecné sestry, protože ty jdou víc do hloubky. Čerpáno z širokého spektra materiálů jako mých poznámek, různých prezentací z různých zdravotnických škol  a samozřejmě Wikiskript.

Vypracované otázky z gynekologie a porodnictví

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Gynekologie a porodnictví. Myslím, že z větší části použitelné pro obory zdravotnický záchranář a všeobecná sestra na většině VOŠ/VŠ. Čerpáno z mých poznámek, Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví od Grady, starých knih od MUDr. Macků pro střední zdravotnické školy – Gynekologie a Porodnictví  a samozřejmě Wikiskript.

Fuj smrt. Umírání v Čechách

Protože psychologii ve druháku si víceméně máme odpřednášet navzájem a zajímavých témat bylo pomálu, vybral jsem si „Umírání, smrt, nevyléčitelně nemocný pacient“. Téma pro mě zajímavé, možná až morbidně fascinující, ale šíleně smutné (hlavně díky knize Sestra a pacient v paliativní péči, která prokládá teoretické statě reálnými příběhy z hospiců). Během studia materiálů jsem přišel na pár zajímavých poznatků…